3. Tai nạn ngã lộn nhào theo ngành nghề

Hình 2 minh họa tỷ lệ tử vong và thương tích năm 2009 theo loại tai nạn.

Hình 2. Tử vong và thương tích (nghỉ bốn ngày trở lên) theo ngành nghề và theo loại tai nạn (ngã lộn nhào)

Hình 2. Tử vong và thương tích (nghỉ bốn ngày trở lên) theo ngành nghề và theo loại tai nạn (ngã lộn nhào)

 

Nhìn vào số liệu theo ngành nghề, tai nạn ngã lộn nhào xảy ra với tần suất cao nhất, theo thứ tự giảm dần, ở các ngành sản xuất, thương mại, nhà hàng khách sạn, và giải trí.

Nếu chúng ta nhìn vào xu hướng tỷ lệ ngã lộn nhào theo ngành nghề, ngoại trừ ngành xây dựng, thì những tai nạn này đang có chiều hướng gia tăng ở ngành sản xuất, thương mại, nhà hàng khách sạn, và giải trí.

 

このページをシェアする

講習会をお探しですか?

 

▲ページ先頭へ