9. Phân loại các yếu tố rủi ro gây ra ngã lộn nhào

Các yếu tố rủi ro liên quan đến tai nạn ngã lộn nhào được phân loại thành các yếu tố bên trong liên quan đến các đặc tính của cơ thể, các yếu tố bên ngoài liên quan đến môi trường xung quanh chúng ta, các yếu tố xã hội và hành chính tại nơi chúng ta làm việc, và các yếu tố gia tăng thương tích có thể làm cho chấn thương trầm trọng hơn trong trường hợp xảy ra tai nạn ngã lộn nhào.

Tai nạn ngã lộn nhào xảy ra thông qua nhiều tương tác khác nhau của các yếu tố bên trong, bên ngoài, xã hội/hành chính và yếu tố gia tăng tương tích, và nó xảy ra tức thì.

 

Hình 11. Phân loại các yếu tố rủi ro gây ra ngã lộn nhào

Hình 11. Phân loại các yếu tố rủi ro gây ra ngã lộn nhào

 

このページをシェアする

講習会をお探しですか?

 

▲ページ先頭へ